Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

jesienzycia

Myślę, że ciągnięcie naszej znajomości stało się pozbawione najmniejszego sensu. To tak, jakbyśmy porywali się na podarowanie sobie bomb atomowych zawiniętych w ozdobny papier z kokardą. Tylko czekać na wybuch. Ty żyjesz w tej toksycznej niepewności, ja też. Możemy albo się wycofać, albo narazić na zniszczenie nie tylko nas samych, ale też wszystkich ludzi z naszego otoczenia. Nie bądźmy egoistami. Nie wywołujmy kataklizmu.

April 22 2017

Można oddychać, jeść, pić i czuć uderzenia własnego serca, a mimo to być martwym.
— Charlotte Link
(via poirytowanie)
jesienzycia
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
jesienzycia
No dobrze, dosyć tego samobiczowania. Czas zapamiętać nauczkę i ruszyć naprzód.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
jesienzycia
Czasem lekki jak piórko szept brzmi głośniej, niż najcięższy krzyk.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Obiecaj mi że jutro rano się uśmiechniesz. Nawet jeśli będzie szaro. Nawet jeśli będziesz miał opuchnięte powieki, ciężkie myśli i żadnych nowych wiadomości w telefonie. Obiecaj mi.
— Obiecaj.
(via dziurywniebie)
Reposted fromsoplica soplica viaMsChocolate MsChocolate

April 18 2017

jesienzycia
5218 97ed 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viazoou zoou
jesienzycia

Kiedy się dziwić przestanę

Kiedy się dziwić przestanę
Gdy w mym sercu wygaśnie czerwień
Swe ostatnie, niemądre pytanie
Niezadane, w połowie przerwę
Będę znała na wszystko odpowiedź
Ubożuchna rozsądkiem maleńkim
Czasem tylko popłaczę sobie
Łzami tkliwej, głupiej piosenki
By za chwilę wszystko zapomnieć
Kiedy się dziwić przestanę
Będzie po mnie

Kiedy się dziwić przestanę
Zgubię śpiewy podziemnych strumieni
Umrze we mnie, co nienazwane
Co mi oczy, jak róże płomieni
Dni jednakim rytmem pobiegną
Znieczulone, rozsądne, żałosne
Tylko życia straszliwe piękno
Mnie ominie nieśmiałą wiosną
Za daleko jej będzie do mnie
Kiedy się dziwić przestanę
Będzie po mnie

Kiedy się dziwić przestanę
Lżej mi będzie i łatwiej bez tego
Ścichną szczęścia i bóle wyśmiane
Bo nie spytam już nigdy - dlaczego?
Błogi spokój wyrówna mi tętno
Gdy się życia nauczę na pamięć
Wiosny czułej bolesne piękno
Pożyczoną poezją zakłamię
I nic we mnie, i nic koło mnie
Kiedy się dziwić przestanę
Będzie po mnie
— Jonasz Kofta
Reposted fromzoou zoou
jesienzycia
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Dziś


Dawniej się trzeba było zużyć, przeżyć ,

by przestać kochać, podziwiać i wierzyć;
dziś - pierwsze nasze myśli są zwątpieniem,
nudą, szyderstwem, wstrętem i przeczeniem.

Dzieci krytyki, wiedzy i rozwagi,
cudzych doświadczeń mając pełną głowę,
choćby nam dano skrzydła Ikarowe,
nie mielibyśmy do lotu odwagi.
My nie tracimy nic, bośmy od razu
nic nie przynieśli - i tylko nam bywa
tak źle, że na złe takie brak wyrazu,
a serce pęka w nas i we krwi pływa.

Reposted fromobliviate obliviate viazoou zoou

April 15 2017

jesienzycia
..tak to już jest z sercem - kiedy myślisz, że jest już kompletnie przepełnione, nagle odnajdujesz miejsce na jeszcze odrobinę miłości.

...that's the thing about hearts - when you think they're completely full, you somehow find room to add a little more love.
— Brittainy C. Cherry
Reposted byheavencanwait heavencanwait

April 13 2017

jesienzycia

Nie mogę uwierzyć, że tak normalnie wyglądam na zewnątrz, choć w środku mam kompletne pobojowisko.

— - Suzanne Collins "Kosogłos"
Reposted bydzisalbojutroeternia
jesienzycia
Genialnego rozwiązania nie widzę, ale tych chujowych jest całkiem sporo, a jakie zabawne.
— lovinne
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
jesienzycia
Niemądrym jest być zbyt pewnym własnej wiedzy. Zdrowo jest pamiętać, że najsilniejszy może osłabnąć, a najmądrzejszy się mylić.
— Mahatma Gandhi
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
jesienzycia
Nikt nie może nikomu dyktować, co powinno czuć jego serce.
— Dean Koontz
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
jesienzycia
Temu co umarło, trzeba pozwolić umrzeć. Temu co żyje, trzeba nieraz pomóc żyć.
— "Frida"
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
jesienzycia
Nie dajcie sobie, drodzy państwo, srać w duszę.
— Jerzy Stelmach
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
jesienzycia
Nic tak nie uszczęśliwia człowieka, jak poczucie, że się jest kochanym przez bliskich i że obecnością swoją sprawia się im przyjemność.
— Charlotte Brontë
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
jesienzycia
Jesteśmy dla siebie odpoczynkiem. Jak spacer.
— Jakub Żulczyk
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
jesienzycia
6585 e825
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
jesienzycia
Życzę wam trudnego życia, bo tylko takie godne jest artysty.
— Zbigniew Herbert
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl